• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için

AJANDA

Prix Pictet Human (Arter ev sahipliğinde)

Arter
27 Temmuz 2024’e kadar

Jackie Matisse: Uçurtma Zamanı

Arter
15 Aralık 2024’e kadar

Şakir Gökçebağ: Göründüğü Gibi

Arter
10 Kasım 2024’e kadar

GLOSSOLALA

Arter
4 Ağustos 2024'e kadar

Farz Et Ki Sen Yoksun

Arter
29 Aralık 2024'e kadar

Büyümüş de Küçülmüş

Sadberk Hanım Müzesi
30 Haziran 2024'e kadar

Mâzîden Âtîye Zarâfet

Abdülmecid Efendi Köşkü
29 Ekim 2024'e kadar

Göz alabildiğine İstanbul

Meşher
29 Eylül 2024'e kadar
SİVİL TOPLUM

Desteklenen Projeler

Türkiye’de ve bölgemizdeki toplumsal değişimi  desteklemek üzere sivil toplum alanında ulusal ve uluslararası iş birlikleri yapıyoruz.

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KÜSİTHAM) (2019): Vehbi Koç Vakfı, 50. kuruluş yıldönümünde Türkiye’de önemli bir ilki teşkil eden Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’ni Koç Üniversitesi bünyesinde açtı.

KÜSİTHAM iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarının uzmanlarını bir araya getirerek sivil toplum ve hayırseverlik alanlarında disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, araştırmaları desteklemeyi ve sivil toplum yapısının ve dinamiklerinin anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, merkez bünyesinde hayırseverlik ve ilgili alanlarda çalışma yürütenlere rehberlik edecek araştırmalar yapılması ve uygulamalı eğitim programları verilmesi planlanıyor.

kusitham.ku.edu.tr

Üstümüze Vazife Platformu (2019): Vehbi Koç Vakfı, 50. kuruluş yılı vesilesiyle Vakfın internet sitesi bünyesinde yeni bir platform oluşturdu. Vakfın 50. Yıl sloganı olan “Üstümüze Vazife” temasıyla açılan platform, bireysel iyilik hikâyelerini öne çıkararak Üstümüze Vazife felsefesini anlatıyor; herkesin çevresindeki ihtiyaçları karşılamak için sorumluluk alıp değişim yaratabileceği fikrini yaymayı amaçlıyor. “Değer Katan Hayatlar” video röportaj serisi ise, Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki çalışanların ve öğrencilerin yarattıkları sosyal fayda hikâyelerine yer veriyor. Ayrıca, platformda Türkiye’de gönüllülük faaliyetlerinin yürütülebileceği çeşitli sivil toplum kuruluşlarının listesi sunuluyor.

ustumuzevazife.vkv.org.tr

Ashoka Sosyal Girişimcilik Programı (2018-Devam ediyor): Vehbi Koç Vakfı, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka’nın Türkiye ekibine Sosyal Girişimcilik Programı çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için yıllık destek veriyor. Verilen destek kapsamında Ashoka Türkiye’nin belirlediği sosyal girişimcilere (Ashoka Fellow) Ashoka ekibi tarafından derinlemesine bire bir destek hizmetleri veriliyor ve fellow’ların yurtdışındaki etkinliklere katılımı sağlanıyor.

Ayrıca, sosyal girişimcilerin birbirleriyle ve sosyal girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşlarıyla bir araya geldiği geniş çaplı topluluk buluşmaları gerçekleştiriliyor. VKV’nin desteği ile iki yıldır gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Günü, 2019 yılında 10’a yakın şehirden 130’u aşkın girişimci ve iş dünyası, sivil toplum ve kamu liderlerinin katılımı ile Ashoka Türkiye’nin yıl boyunca düzenlediği en geniş kapsamlı buluşmalardan biri oldu.

ashokaturkiye.org

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) (2018-Devam ediyor): Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Vehbi Koç Vakfı’nın liderliğinde sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarından oluşan 15 ortaklı bir konsorsiyum iş birliği ile yürütülen projedir. Proje, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Vehbi Koç Vakfı bu projenin gerçekleştirilmesi için ilk defa Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Programı altında hibe desteği aldı.

Proje, sosyal girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, bağlantı ve görünürlük ihtiyacını karşılamayı, Türkiye’de sosyal girişimciliği toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak yaygınlaştırmayı ve sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. 2018’in Ekim ayında başlatılan ve Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Muğla illerinde yürütülen proje Ekim 2020’de tamamlanacak.

Proje faaliyetleri kapsamında, Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik eğitmen eğitimi 2019’da Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra Kayseri, Van, Gaziantep ve Samsun’da sosyal girişimcilik eğitimleri gerçekleştirdi. Sosyal girişimcilerin ve alana yatırım yapacak kurumların önemli ihtiyaçlarından biri olan görünürlüğün sağlanması için kurgulanan #TSGA Açık Sahne etkinlikleri ise 2019 yılı boyunca Ankara ve İstanbul’da düzenlendi. Yüz yüze ortamlarla beraber dijital ortamlar aracılığıyla da paydaşlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini desteklendi; sosyalgirisimcilikagi.org linki üzerinden bir sosyal girişimcilik platformu oluşturuldu.

Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminin durumunu, sosyal girişimcilerin karşılaştıkları sorunları ve mevcut ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla bir baz araştırması gerçekleştirildi. Van, Gaziantep, Bursa, Samsun, Muğla ve Kayseri’den toplanan veriler rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak. Projenin çıktılarından bir diğeri ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı, Türkiye’de sosyal girişimlerin hukuksal statülerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlayan hukuk araştırması oldu.

Proje, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığıyla yürütülüyor. Yerelde yürütülen çalışmalarda Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Nilüfer Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirakçi ortaklar olarak projeye destek veriyor.

sosyalgirisimcilikagi.org

“Change with Business” Sosyal Girişimcilik Geliştirme Programı (2016-2018): Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve UniCredit Vakfı ortaklığında başlatılan proje tamamlandı. İki yıllık program, Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişmesinin ve sosyal girişimciliğin Türkiye'deki sosyal ve ekonomik sisteme yerleşmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefledi. Sosyal girişimcilik ekosisteminde belirleyici aktörleri bir araya getirerek başarılı bir iş birliği örneği teşkil etti. Bu bakımdan, Vehbi Koç Vakfı’nın 2018’de başlattığı Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi için bilgi birikimi sağladı.

Proje kapsamında 2017’de Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı düzenlendi. Konferans, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, sosyal girişimciler, analistler, akademisyenler, yatırımcılar ile özel sektör, finans sektörü, kamu sektörü ve fon veren kurum temsilcilerini buluşturdu. Ayrıca, Türkiye’deki Sosyal Girişimler İçin İş Modeli Geliştirme Eğitimi adlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim sonunda beş sosyal girişim Tohum Aşaması Yatırım Desteği almaya hak kazandı.

2018 programı kapsamında Ocak ve Temmuz ayları arasında süren bir konuşma dizisi düzenlendi. Ayrıca, sosyal girişimciliğin üniversitelerde yayılması için kaynak oluşturmayı amacıyla Sosyal Girişimcilik Ders Rehberi yayımlandı. Proje, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile iş birliği içinde yürütülürken Sosyal İnovasyon Merkezi içerik ortağı olarak yer aldı. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Ashoka Türkiye ve Impact Hub İstanbul destekçi kurum olarak katıldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Grantmakers East Forum (2015-Devam ediyor): Avrupa Vakıflar Merkezi, üye kuruluşlarının birbirlerinden öğrenmeleri ve birbirleriyle iş birliği kurmalarını sağlamaya yönelik çeşitli tematik ağlara sahip. Bu ağlardan biri olan Grantmakers East Forum (GEF), her yıl belirli bir tema çevresinde konferanslar düzenliyor ve başta Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa’da hibe veren başlıca vakıfları bir araya getiriyor. GEF Yürütme Kurulu üyesi olan Vehbi Koç Vakfı, konferansın gerçekleştirilebilmesi için yıllık destek sağlıyor.

VKV, 2015 yılında merkezin her yıl düzenlediği forumun “Eşit Fırsatlar Yaratmak: Farklılıkların Üstesinden Gelmek” başlıklı toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Vakıflar Merkezi (1997-Devam ediyor): Vehbi Koç Vakfı, vakıflar arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirerek toplumsal değişimi destekleyen Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) 1997 yılından beri üyesidir. VKV, Brüksel’de bulunan ve dünyanın önde gelen vakıflarından oluşan 200’ü aşkın üye ile faaliyet gösteren kuruluşun Türkiye’deki beş üyesi arasında yer alır.

VKV, 2015 yılında merkezin Yıllık Konferans Komitesi’ne ve Grantmakers East Forum Yürütme Komitesi’ne seçildi. 2019 yılında, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım EFC’nin 2019-2021 dönemi yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.