• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA

Farz Et Ki Sen Yoksun

Arter
29 Aralık 2024'e kadar

Büyümüş de Küçülmüş

Sadberk Hanım Müzesi
30 Haziran 2024'e kadar

Mâzîden Âtîye Zarâfet

Abdülmecid Efendi Köşkü
17 Mart 2024'e kadar

Kendi Gölgesinde

Arter
7 Nisan 2024'e kadar

Göz alabildiğine İstanbul

Meşher
20 Eylül 2023-26 Mayıs 2024

Sarkis: Sonsuz

Arter
3 Mart 2024'e kadar

Nuri Kuzucan: Pasaj

Arter
4 Şubat 2024'e kadar
Haberler

Vehbi Koç Vakfı Kadın Balıkçıların Yanında

Vehbi Koç Vakfı 2013 yılının Mart ayında başlayan “Kadın Balıkçılar Projesi”ne destek veriyor. Kadın Balıkçılar Projesi’yle Datça ve Bozburun yarımadalarında aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için çalışan çok sayıda kadın balıkçının varlığının desteklenmesi, problemlerinin saptanması ve kamuoyuna duyurulması, deniz koruma alanlarının korunması ve sürdürebilirliği çalışmalarında kadın balıkçılarla işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürebilir balıkçılık ilkelerinin ve koruma-kullanma bilincinin kadın balıkçılar arasında arttırılması hedefleniyor.

Türkiye’de kadın balıkçılar üzerine resmi veri ve istatistik bulunmamakta olup, kadın balıkçıların varlığı resmi olarak bilinmemektedir. Oysa, Güney Ege’de kadın balıkçılar, küçük ölçekli balıkçılık içinde aile balıkçılığı olarak kendisini göstermektedir. Küçük ölçekli balıkçılık, Türkiye’de en göz ardı edilen balıkçılık şeklidir ve kadın balıkçılar bu göz ardı edilen sektörde var olma çabası içindedir. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kadın balıkçılar eşleri ile ya da yalnız aktif olarak balıkçılık yapmaktadır. Kadın balıkçıları bilinçlendirmenin ve güçlendirmenin, gelecekte bu mesleği yapan genç nesillere ve bölgelerinde biyoçeşitliliğin korunmasında etkisi büyük olacaktır. Bu projede Datça-Bozburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde balıkçılık yapan kadınların ihtiyaçları gözetilerek balıkçılık kültüründe varlıklarının güçlendirilmesi, sürdürebilir balıkçılığı destekleyerek balıkçılık mesleğine devamlılıklarının sağlanması ve deniz koruma alanlarında var olan temel problemleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amaçlanmıştır. İlk defa, bölgede yaşayan kadın balıkçıların güçlendirilmesi ile ilgili bir proje gerçekleşecektir. Proje yerelde başlayan kadın balıkçı hareketi ile kitleleri harekete geçirip, balıkçı ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapısal değişikliklere giden yolda öncülük yapmaktadır. Kadın balıkçı varlığı alanın korunması, izlenmesi ve yönetimi için anahtar bir paydaştır. Akdeniz Koruma Derneği bu proje ile kadın balıkçı varlığını ortaya çıkarmakta, balıkçılık mesleğindeki değerlerini göz önüne getirmekte, kadınların S.S. Su Ürünleri Kooperatiflerinin bünyesinde ortak olarak yer almasını sağlayarak uygulayıcı konumdan karar verici konuma geçmelerinde destek olmaktadır; kadınlar arasında ortak bilinç yaratılarak balıkçılığın temel problemlerinin çözülebileceği gösterilmekte ve mikro-kredi önerisinde bulunarak kadın balıkçı emeği bir kimlik kazanmasını sağlamaktadır.Proje, SGP’nin “yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve insani ve kurumsal güçlendirme” önceliğinin gerçekleşmesinde etkili olacaktır.

Proje kapsamında 21 Aralık 2013 günü kadın balıkçılara ”Ege’nin Kadın Balıkçıları: Datça-Bozburun Yarımadası Projesi” eğitimi verildi ve katılımcılara ihtiyaç duydukları ekipmanlar hediye edildi.