• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA
Candeğer Furtun
Arter
16 Eylül 2021-17 Nisan 2022
Ben-Sen-Onlar
Meşher
9 Ekim 2021-27 Mart 2022
Füsun Onur: Opus II – Fantasia
Arter
20 Şubat 2022'ye kadar
Tedbir
Arter
20 Şubat 2022'ye kadar
Emre Hüner: [Elektroizolasyon]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı
Arter
25 Mart-5 Aralık 2021
Nevin Aladağ: İzler
Arter
25 Mart-8 Ağustos 2021
Motif
Sadberk Hanım Müzesi
9 Kasım 2020-31 Ekim 2021
Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları
Anamed
25 Haz.2019 - 29 Kasım 2021
Gökcisimleri Üzerine
Arter
25 Temmuz-8 Ağustos 2021
David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)
Arter
30 Ocak 2022'ye kadar
Dinleyen Gözler İçin
Arter
2 Ocak 2022'ye kadar
Josephine Powell Sergisi
Vehbi Koç Evi
30 Haziran 2020-Süresiz
Haberler

Vehbi Koç Vakfı Kadın Balıkçıların Yanında

Vehbi Koç Vakfı 2013 yılının Mart ayında başlayan “Kadın Balıkçılar Projesi”ne destek veriyor. Kadın Balıkçılar Projesi’yle Datça ve Bozburun yarımadalarında aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için çalışan çok sayıda kadın balıkçının varlığının desteklenmesi, problemlerinin saptanması ve kamuoyuna duyurulması, deniz koruma alanlarının korunması ve sürdürebilirliği çalışmalarında kadın balıkçılarla işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürebilir balıkçılık ilkelerinin ve koruma-kullanma bilincinin kadın balıkçılar arasında arttırılması hedefleniyor.

Türkiye’de kadın balıkçılar üzerine resmi veri ve istatistik bulunmamakta olup, kadın balıkçıların varlığı resmi olarak bilinmemektedir. Oysa, Güney Ege’de kadın balıkçılar, küçük ölçekli balıkçılık içinde aile balıkçılığı olarak kendisini göstermektedir. Küçük ölçekli balıkçılık, Türkiye’de en göz ardı edilen balıkçılık şeklidir ve kadın balıkçılar bu göz ardı edilen sektörde var olma çabası içindedir. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kadın balıkçılar eşleri ile ya da yalnız aktif olarak balıkçılık yapmaktadır. Kadın balıkçıları bilinçlendirmenin ve güçlendirmenin, gelecekte bu mesleği yapan genç nesillere ve bölgelerinde biyoçeşitliliğin korunmasında etkisi büyük olacaktır. Bu projede Datça-Bozburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde balıkçılık yapan kadınların ihtiyaçları gözetilerek balıkçılık kültüründe varlıklarının güçlendirilmesi, sürdürebilir balıkçılığı destekleyerek balıkçılık mesleğine devamlılıklarının sağlanması ve deniz koruma alanlarında var olan temel problemleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amaçlanmıştır. İlk defa, bölgede yaşayan kadın balıkçıların güçlendirilmesi ile ilgili bir proje gerçekleşecektir. Proje yerelde başlayan kadın balıkçı hareketi ile kitleleri harekete geçirip, balıkçı ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapısal değişikliklere giden yolda öncülük yapmaktadır. Kadın balıkçı varlığı alanın korunması, izlenmesi ve yönetimi için anahtar bir paydaştır. Akdeniz Koruma Derneği bu proje ile kadın balıkçı varlığını ortaya çıkarmakta, balıkçılık mesleğindeki değerlerini göz önüne getirmekte, kadınların S.S. Su Ürünleri Kooperatiflerinin bünyesinde ortak olarak yer almasını sağlayarak uygulayıcı konumdan karar verici konuma geçmelerinde destek olmaktadır; kadınlar arasında ortak bilinç yaratılarak balıkçılığın temel problemlerinin çözülebileceği gösterilmekte ve mikro-kredi önerisinde bulunarak kadın balıkçı emeği bir kimlik kazanmasını sağlamaktadır.Proje, SGP’nin “yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve insani ve kurumsal güçlendirme” önceliğinin gerçekleşmesinde etkili olacaktır.

Proje kapsamında 21 Aralık 2013 günü kadın balıkçılara ”Ege’nin Kadın Balıkçıları: Datça-Bozburun Yarımadası Projesi” eğitimi verildi ve katılımcılara ihtiyaç duydukları ekipmanlar hediye edildi.