• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA

Göz alabildiğine İstanbul

Meşher
20 Eylül 2023-26 Mayıs 2024

Sarkis: Sonsuz

Arter
4 Şubat 2024'e kadar

Nuri Kuzucan: Pasaj

Arter
31 Aralık 2023'e kadar

Elina Brotherus: Large de Vue

Arter
27 Ağustos 2023'e kadar

Eva Koťátková: Bir Balıkmışım Bacakları Olan

Arter
27 Ağustos 2023'e kadar

Cengiz Çekil: Bugün de Yaşıyorum

Arter
24 Eylül 2023'e kadar
Haberler

Etki girişimciliği nedir?

Dünya, girişimcilik kavramının içeriğinin dönüşüme uğradığı bir sürece tanıklık ediyor. Alışılageldiği gibi yalnızca kâr odaklı bir büyüme anlayışını temel alarak gerçekleştirilen yatırımlarının ötesine geçen, yeni bir ufka sahip bugün girişimciliğin kazandığı biçim. Kendini etki girişimciliği olarak adlandıran girişimler de dönüşen girişimcilik evreni içerisinde dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Peki, etki girişimciliği nedir, nelerle ilgilenir?

Nedir?

Hedefledikleri sosyal veya çevresel problemin çözümü için ölçülebilir ve ölçeklenebilir pozitif sosyal etki yaratmayı amaçlayan ve bunu şeffaf bir şekilde, etik yollardan yapan girişimlere etki girişimleri diyoruz. Aktiviteleri, ürün ve hizmetleriyle toplumun esenliğine katkı sağlamayı hedefleyen bu işletmeler salt sosyal girişimlerden oluşmuyor. Olumlu sosyal etki yelpazesinde yer alan ve bu amacı hedefleyen bir yönetim sistemini benimseyen tüm girişimler etki girişimciliği alanına girebiliyorlar.

Sürdürülebilir kurum ve projeler için vazgeçilmez olan Üçlü Bilanço Sistemi’ni (Triple Bottom Line) benimseyen etki girişimcileri; faaliyetlerini sadece kârlılık açısından değil, sosyal ve çevresel etki bakımından da ölçümlüyorlar. Hedefledikleri sorunla alakalı, ölçülebilir ve ölçeklendirilebilir etki yaratmayı amaçlayan etki girişimleri; geleceğimizin iş yapış şekillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özetle…

İklim krizinin ulaştığı nokta, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, temel ihtiyaç maddelerinin küresel olarak eşitsiz dağılımı gibi toplumsal ve çevresel problemler bağlamında giderek önem kazanan etki girişimciliği alanı, pozitif etkinin değer olarak tanımlandığı, sürdürülebilir bir iş modeli öneriyor. Hem toplum hem de gezegenimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere olumlu değişime odaklanıyor.