• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA

Prix Pictet Human (Arter ev sahipliğinde)

Arter
27 Temmuz 2024’e kadar

Jackie Matisse: Uçurtma Zamanı

Arter
15 Aralık 2024’e kadar

Şakir Gökçebağ: Göründüğü Gibi

Arter
10 Kasım 2024’e kadar

GLOSSOLALA

Arter
4 Ağustos 2024'e kadar

Farz Et Ki Sen Yoksun

Arter
29 Aralık 2024'e kadar

Büyümüş de Küçülmüş

Sadberk Hanım Müzesi
30 Haziran 2024'e kadar

Mâzîden Âtîye Zarâfet

Abdülmecid Efendi Köşkü
29 Ekim 2024'e kadar

Göz alabildiğine İstanbul

Meşher
29 Eylül 2024'e kadar
Haberler

Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası'ndan Daha Yaşanabilir Bir Dünya Odağında Etki Girişimciliği Programı

Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimler için iş birliğine gitti. İki kurum bu kapsamda, sosyal ve çevresel etkiyi teknoloji ile ölçeklendirip yeni bir dünya yaratma vizyonuyla hareket eden girişimlere yönelik Etki Girişimciliği Programı’nı başlattı.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) ve İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı tarafından, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütülecek program; nitelikli eğitim, sağlıklı ve kaliteli yaşam, iklim, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar gibi alanlarda çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlıyor. Böylelikle çevresel ve toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkıda bulunulmuş olacak.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, programa ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir çağın başındayız. Dünyamız toplumsal ve çevresel bakımdan büyük bir sınav veriyor. Geleceği inşa ederken bir yandan kâr odaklı bir yandan da topluma katkı ve hayırseverlik bakış açısını aynı potada buluşturmak daha da önem taşıyor. Bu noktada sivil toplum ve özel sektörün bir arada hareket etmesine büyük ihtiyaç var. Ayrıca çağımızın giderek karmaşıklaşan sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirecek yeni modellerin gerekliliğine inanıyoruz. Biz de “Üstümüze vazife” vizyonumuzdan hareketle sorumluluklarımıza bunu da ekliyoruz.” dedi. Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşundan itibaren toplumsal sorunlar için geçici çözümlere değil, kalıcı ve yapısal çözümlere odaklandığını belirten Cihan Özsönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Modeller oluşturmayı, üretilecek sürdürülebilir çözümlerle topluma katkıyı çoğaltmayı, bunu da ekosistemle güçlü iş birlikleri ile hayata geçirmeyi hedefledik. Vehbi Koç Vakfı kadar köklü bir kurum olan İş Bankası ile sürdürülebilir pozitif sosyal etki yaratmak için çalışacak girişimleri destekleyen Etki Girişimciliği Programı’nı hayata geçirerek, kurmak istediğimiz sağlam yapıya çok önemli bir açılım yapıyoruz. Türkiye'de sosyal etki yatırımcılığını da gündeme taşımak, sivil toplumla özel sektörün iş birliğini burada da artırmak bizlere heyecan veriyor. Umarız ki Etki Girişimciliği Programı; etki yaratan, etkisini ölçebilen ve teknolojiyi etkin kullanan yeni girişimlerin olgunlaşmasına, iş dünyası ile etki girişimcileri arasında yeni köprüler kurulmasına ve alana daha çok girişim ve yatırımcı kuruluşun dâhil olmasına vesile olur.”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da “Kurulduğumuzdan bu yana girişimleri hep destekleyen bir kurum olduk. Bu kez de Vehbi Koç Vakfı ile etki girişimciliği konusunda güç birliği oluşturuyoruz. Bu sayede ülkemiz açısından çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten, bu yönde değer yaratan girişimlerin büyümesine destek olacağız. Bu girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkılarla daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünyaya kavuşacağız.” dedi. Etki Girişimciliği Programı’nın özellikle yenilikçi, yaratıcı, doğru kurgulanmış iş modelleriyle yola çıkan, ürün aşamasına gelmiş teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesi noktasında önemli olduğunun altını çizen Aran, “Girişimlere yapılan yatırımların ülkemiz büyümesine katkısını da dikkate aldığımızda bunu hem ülkemiz hem de çevreyi ve toplumu odağına alan girişimler üzerinden daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.” diye konuştu.

Başvuru hakkında
Etki Girişimciliği Programı; yenilikçi, yaratıcı, eşitlikçi, etik yaklaşımı ve sağlam iş modelleri olan, teknolojiyi etkin kullanan / teknolojiyi geliştiren, ileri seviye girişimlerin sosyal etkilerini ve finansal getirilerini artırmaları için ihtiyaç duydukları özgün desteği sağlamayı ve sorumlu yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Program başvuruları etkigirisimciligi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuruların 15 Mart 2022 tarihine kadar açık olduğu programa; destek, kaynak arayan, fikri ve iddiası olan girişimler başvurabiliyor.

Sonuçları Mart ayında açıklanacak başvurularda yer alan tüm girişimler; takım, yenilik, ürünün uygulanışı, pazar stratejisi, pazar büyüklüğü, pazar rekabeti, ölçeklenme kapasitesi ve programla uyumluluk kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Süreç
Nisan-Temmuz 2022 döneminde gerçekleşecek hızlandırma programı, 16 hafta süren yoğun mentorluk sürecini kapsıyor ve 3 aşamadan oluşuyor: Program, ekosistem yaratma amacıyla düzenlenen tanıtım günü olan Info Day ile başlayacak. Birinci aşamada girişimler ürün ya da hizmetlerinin piyasayla uyumunu, etki odağı ve iş modelini yeniden değerlendirecekler. Bu aşamada ekipler iş modellerini doğrulayacaklar. İkinci aşamada girişimler sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına daha uyumlu bir hale getirmek amacıyla en yalın çözümlerini geliştirecekler. Son aşama ise çözümlerin pazara sunularak satışların artırılması ve yatırım arayışı süreçlerini kapsayacak. Böylece programa dahil olan girişimler yatırımcılarla buluşacak ve bu aşamada Vehbi Koç Vakfı ile İş Bankası gerekli desteği sağlayacak.

Tüm bu süreçlerin sonunda, girişimlerin yatırımcılarla ve ekosistemdeki aktörlerle buluştuğu bir günlük Impact Day etkinliği ile girişimler mezun edilecek. Katılmaya hak kazanan girişimciler, Şişli'deki KWORKS ve Kolektif House Levent’teki Workup çalışma alanlarını program boyunca kullanabilecekler.