• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA
Motif
Sadberk Hanım Müzesi
9 Kasım 2020-31 Ekim 2021
Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları
Anamed
25 Haz.2019 - 31 Mayıs 2021
KP Brehmer: Büyük Resim
Arter
28 Mart 2021'e kadar
Gökcisimleri Üzerine
Arter
25 Temmuz 2021'e kadar
Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür
Arter
7 Mart 2021'e kadar
David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)
Arter
11 Temmuz 2021'e kadar
Dinleyen Gözler İçin
Arter
25 Temmuz 2021'e kadar
Altan Gürman
Arter
13 Eylül 2019-28 Mart 2021
Josephine Powell Sergisi
Vehbi Koç Evi
30 Haziran 2020-Süresiz
Haberler

Köklü Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları Sempozyumu

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde “Köklü Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında, hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımlar ve çağdaş uygulamalar, arşiv belgeleri ışığında Osmanlı Döneminde Ankara’daki Vakıflar konusu ele alındı.

Eğitim, kültür, sağlık alanlarında Türkiye’nin gelişimine ve toplumun kalkınmasına hizmetlerde bulunmak amacıyla kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı kapsamındaki sempozyumda, açılış konuşmalarını Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu yaptı.

Ankara Keçiören’deki VEKAM Bağ Evi’nde sempozyumun ilk gününde hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımlar ve çağdaş uygulamalar ele alındı, ikinci gün ise arşiv belgeleri ışığında “Osmanlı Dönemi’nde Ankara’daki Vakıflar” konusu hakkında bilgi paylaşıldı.

Yine sempozyum kapsamında,“Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı” kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, orijinal arşiv kaynakları ışığında, Ankara’da faaliyet gösteren, merhum Vehbi Koç’un babası ve dedesinin de mütevellileri arasında yer aldığı, dönemin önemli bir kurumu olan İbadullah Vakfı’nın yapılarına ve faaliyetlerine odaklanıyor.

VKV “Üstümüze Vazife” yaklaşımıyla çalışıyor
Sempozyumun açılışında konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Vakfın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel vakfı olduğunu ve bundan tam 50 yıl önce Türkiye'deki geçmişi eskilere dayanan ancak unutulmaya yüz tutmuş vakıf geleneğini canlandırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Erdal Yıldırım şöyle devam etti:  Vakfımız tam 50 yıldır“Yapan biri bulunur elbet” demeden “Üstümüze Vazife” yaklaşımıyla çalışıyor. Vehbi Koç Vakfı ülkemizde sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine büyük katkılar sağlayan önemli bir rol model oldu. Taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyarak hareket ediyoruz. Yarım asrı geride bırakırken bu yıl ‘hayırseverlik’ teması etrafında bir dizi faaliyet gerçekleştireceğiz.” 

Ankara’yla ilgili başvuru merkezi
Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada 25. Yılını geride bırakan VEKAM’ın zengin bilgi kaynağı barındıran kütüphanesi ve arşiviyle Ankara’nın kent belleği işlevini üstlendiğini belirten Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Ankara’yla ilgili her türlü koleksiyonu bünyesine katarak, birincil başvuru merkezi olmayı başardığının altını çizdi.

Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı
Ali Kılcı ve Gökçe Günel tarafından kaleme alınan kitap, Ankara’da faaliyet gösteren, merhum Vehbi Koç’un babası ve dedesinin de mütevellileri arasında yer aldığı, dönemin önemli bir kurumu olan İbadullah Vakfı’nın yapılarına ve faaliyetlerine odaklanıyor. . Arşiv belgelerine dayanarak hazırlanan kitapta Hoca İbadullah oğlu Hoca Mehmed Vakfı’nın arşivlerde bulunan vakfiye suretleri, vakfiyede geçen mütevelliler, hizmetleriyle vakfın Hoca Yusuf Vakfı’na dönüşümü; İbadullah Camii ve Yusufiye Medresesi’nin bulunduğu Ankara Tahtakale Çarşısı ile vakfın akarları ayrıntılı olarak ele alınıyor, Koç Ailesi soy ağacına da yer veriliyor.

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.