• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA

Prix Pictet Human (Arter ev sahipliğinde)

Arter
27 Temmuz 2024’e kadar

Jackie Matisse: Uçurtma Zamanı

Arter
15 Aralık 2024’e kadar

Şakir Gökçebağ: Göründüğü Gibi

Arter
10 Kasım 2024’e kadar

GLOSSOLALA

Arter
4 Ağustos 2024'e kadar

Farz Et Ki Sen Yoksun

Arter
29 Aralık 2024'e kadar

Mâzîden Âtîye Zarâfet

Abdülmecid Efendi Köşkü
29 Ekim 2024'e kadar

Göz alabildiğine İstanbul

Meşher
29 Eylül 2024'e kadar
Haberler

Koç Model Okulu: Eğitimde Yenilikçi Girişim için Prototip

Vehbi Koç Vakfı Model Okul Projesi, “Öğrenme Ortamları Neyi Sağlıyor?'' ve  ''Mevcut Öğrenme Ortamlarımızı Nasıl Dönüştürülebiliriz?'' sorularından yola çıkarak 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilebileceği öğrenme ortamlarının unsurlarını sorgulayan ve ilköğretimin ikinci kademesi (5-8.sınıf) için bir Ortaokul Modeli ortaya koymayı hedefleyen bir projedir.

Eğitim ve Sağlık mimarisine odaklanan ABD'li Cannon Design Mimarlık Ofisi, 19.yy sonlarından bu yana eğitim ortamları için mobilya tasarlayıp üreten Alman mobilya firması VS Furniture ve Kanadalı ünlü tasarımcı Bruce Mau'nun ortak çalışması olan 'The Third Teacher' - 'Üçüncü Öğretmen' kitabından esinlenen Model Okul, odağına çocuğu alarak öğrenme ortamı tasarlarken aydınlatmadan, sınıf yerleşim düzenine, beslenmeden bahçe kullanımına, eğitim yöntemlerinden velilerin ve mezunların okul ortamına katılımına kadar toplam 79 ayrı unsuru göz önüne alıyor. (http://thethirdteacherplus.com)

Proje kapsamında İstanbul Beykoz ilçesinde yer alan Ziya Ünsel Ortaokulu’nun yeniden tasarlanması ve inşa edilmesinin haricinde, Şubat 2014’ten bu yana öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve velilerin katılımı ile okul kültürü oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut Okulun 30 kadar öğretmeni ile haziran ve eylül aylarındaki seminer dönemlerinde model okul felsefesinin unsurlarının tartışıldığı, etkili iletişim, sınıf yönetimi, takım çalışmaları, müze gibi okul dışı farklı ortamlarda müfredatla bağlantılı olarak içerik geliştirme, oyun tabanlı öğrenme gibi konularda çalıştaylar düzenlenmektedir. Bir yandan da, projede kullanılan yaklaşım konferanslar ve atölye çalışmaları ile eğitimcilerin ve mimarların dikkatine sunularak yaygınlaştırılmaktadır.

Yeniden inşasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek olan bu model okulun, eğitim sistemine ve bağışçılara örnek olması hedeflenmektedir.