• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için
  • Sağlıklı bir toplum için
  • Bilim, kültür ve sanatın hizmetinde
  • Eğitimde fırsat eşitliği için
  • Toplumsal dayanışmaya destek

AJANDA

Elina Brotherus: Large de Vue

Arter
27 Ağustos 2023'e kadar

John Craxton: Işığın Peşinde

Meşher
23 Temmuz 2023'e kadar

Eva Koťátková: Bir Balıkmışım Bacakları Olan

Arter
until August 27, 2023

Cengiz Çekil: Bugün de Yaşıyorum

Arter
24 Eylül 2023'e kadar

Ütopyadan Sonra: Kuşlar

Sadberk Hanım Müzesi
30 Mayıs 2023’e kadar

Arkadaşım İçin

Sadberk Hanım Müzesi
31 Mayıs 2023’e kadar

OyunBu

Arter
23 Nisan 2023'e kadar
Haberler

Koç Model Okulu: Eğitimde Yenilikçi Girişim için Prototip

Vehbi Koç Vakfı Model Okul Projesi, “Öğrenme Ortamları Neyi Sağlıyor?'' ve  ''Mevcut Öğrenme Ortamlarımızı Nasıl Dönüştürülebiliriz?'' sorularından yola çıkarak 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilebileceği öğrenme ortamlarının unsurlarını sorgulayan ve ilköğretimin ikinci kademesi (5-8.sınıf) için bir Ortaokul Modeli ortaya koymayı hedefleyen bir projedir.

Eğitim ve Sağlık mimarisine odaklanan ABD'li Cannon Design Mimarlık Ofisi, 19.yy sonlarından bu yana eğitim ortamları için mobilya tasarlayıp üreten Alman mobilya firması VS Furniture ve Kanadalı ünlü tasarımcı Bruce Mau'nun ortak çalışması olan 'The Third Teacher' - 'Üçüncü Öğretmen' kitabından esinlenen Model Okul, odağına çocuğu alarak öğrenme ortamı tasarlarken aydınlatmadan, sınıf yerleşim düzenine, beslenmeden bahçe kullanımına, eğitim yöntemlerinden velilerin ve mezunların okul ortamına katılımına kadar toplam 79 ayrı unsuru göz önüne alıyor. (http://thethirdteacherplus.com)

Proje kapsamında İstanbul Beykoz ilçesinde yer alan Ziya Ünsel Ortaokulu’nun yeniden tasarlanması ve inşa edilmesinin haricinde, Şubat 2014’ten bu yana öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve velilerin katılımı ile okul kültürü oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut Okulun 30 kadar öğretmeni ile haziran ve eylül aylarındaki seminer dönemlerinde model okul felsefesinin unsurlarının tartışıldığı, etkili iletişim, sınıf yönetimi, takım çalışmaları, müze gibi okul dışı farklı ortamlarda müfredatla bağlantılı olarak içerik geliştirme, oyun tabanlı öğrenme gibi konularda çalıştaylar düzenlenmektedir. Bir yandan da, projede kullanılan yaklaşım konferanslar ve atölye çalışmaları ile eğitimcilerin ve mimarların dikkatine sunularak yaygınlaştırılmaktadır.

Yeniden inşasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek olan bu model okulun, eğitim sistemine ve bağışçılara örnek olması hedeflenmektedir.