Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu

Başkan
Semahat Arsel
Başkan Vekili
Rahmi M. Koç
Üye
Ömer M. Koç
Üye
Ali Y. Koç
Üye
İpek Kıraç
Üye
Prof. Dr. Üstün Ergüder
Üye
Prof. Dr. Celal Erkut
Üye
Hakan Aran
Üye
Temel Atay
Üye
Levent Çakıroğlu

İcra Komitesi

Başkan
Semahat Arsel
Üye
Temel Atay
Üye
Levent Çakıroğlu

Profesyonel Kadro

Genel Müdür
Oğuz ToprakoğluDanışmanlar

Danışman
Nevzat Tüfekçioğlu
Danışman
Mesrure Tekay
Danışman
Kayhan Dörtlük

Yönetim

Prof. Dr. Celal Erkut

Üye

Av. Dr. Celal Erkut
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Öğrenim Durumu:      İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Galatasaray Lisesi

2004:Temmuz ayında “Profesör” ünvanını aldı. İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku alanlarında otuzun üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır.
2000:Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.
1998:  Aralık ayında "kısmi statü"ye geçti, 1999 yılının Ekim ayında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim   Dalında "kısmi statü"de doçent olarak atandı.
1994:    Öğretim üyeliği yanında avukatlık mesleğini de yürütmeye başladı ve SOYBAY&ERKUT Hukuk Bürosu’nun ortağı olarak ilk İdare Hukuku Bürosunun kurucusu olmuştur. 
1993: Ekim ayında "Doçent" ünvanı aldı. Kasım  ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda doçentlik kadrosuna atandı.
1989: Şubat ayında "İdari İşlemin Kimliği" konulu doktora tezini tamamlayıp, savunarak "doktor" unvanını aldı. Doktora tezi, Danıştay Başkanlığı tarafından basılarak yayımlanan tek doktora çalışmasıdır.
Nisan ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk  Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında "yardımcı doçent" kadrosuna atandı.
1987-1988:  Ders yılında doktora çalışmalarını Lausanne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Kamu Hukuku Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pierre Moor'un danışmanlığında sürdürdü.
1986:     Dört yarıyıl süren doktora derslerini tamamlayıp; doktora tezi çalışmalarına başladı.
1982-1984:  

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ("Yeni Düzenlemeler Karşısında İdari Yargının Genel Görünümü" konulu yüksek lisans tezini vererek, yüksek lisansını   tamamlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmalarına başlamıştır.)