Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu

Başkan
Semahat Arsel
Başkan Vekili
Rahmi M. Koç
Üye
Ömer M. Koç
Üye
Ali Y. Koç
Üye
İpek Kıraç
Üye
Prof. Dr. Üstün Ergüder
Üye
Prof. Dr. Celal Erkut
Üye
Hakan Aran
Üye
Temel Atay
Üye
Levent Çakıroğlu

İcra Komitesi

Başkan
Semahat Arsel
Üye
Temel Atay
Üye
Levent Çakıroğlu

Profesyonel Kadro

Genel Müdür
Oğuz ToprakoğluDanışmanlar

Danışman
Nevzat Tüfekçioğlu
Danışman
Mesrure Tekay
Danışman
Kayhan Dörtlük

Yönetim

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Eğitim Reformu Girişimi Direktörü

Öğrenim Durumu                
Ph.D., 1969, Syracuse University, The Maxwell School of   Citizenship and Public Affairs, Department of Political Science, Syracuse, New York, U.S.A.
B.A. (Admin.), 1961, University of Manchester, Faculty of Economic and Social Studies, Manchester, England.
Lise (High School) Diploma with a specialization in Natural Sciences, 1957, Robert Kolej, Istanbul.

Son Yıllardaki Görevleri
Kurucu ve Direktör, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesinde 20 kuruluş tarafından desteklenen eğitim savunu projesi, (2003-devam ediyor)
Kurucu ve Direktör, Istanbul Politikalar Merkezi,  Sabancı Üniversitesi (2001-Haziran 2010).
Emeritus Profesör, Sabancı Üniversitesi (2010 yılından itibaren).

Akademik Sorumlulukları
Asistan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1961-1962.
Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi, 1969-2000.
Misafir Öğretim Üyesi, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Michigan Universitesi, 1974-1975.
Fulbright ve Misafir Öğretim Üyesi, State University of New York at Binghamton, 1983-1984.
Misafir Öğretim Üyesi, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse
Üniversitesi, İlkbahar ve Sonbahar 1984.

Boğaziçi Üniversitesi’nde İdari Sorumluluklar
Rektör, Boğaziçi Üniversitesi, 1992-2000.
Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm, 1989-1992.
Müdür, Yabancı Diller Yüksek Okulu, 1978-1981 ve 1986-1989.
Dekan Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1982-1983.
Direktör,  İdari Bilimler Fakiltesi Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü, 1979-1981.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar
Magna Charta Observatory of Academic Freedom and Institutional Autonomy in Higher Education, Bologna, Italya, Konsey Üyesi 2004-2009; Başkan 2009-2013.
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, (2007-present)
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Üyeliği, (1996-2000).
Yöneticiler Kurulu Üyesi, European Cultural Foundation, Amsterdam, (1996-2004).
Kurucu ve Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV), (1994-devam ediyor).
Başkan, Üçüncü Sektör Vakfı, (Nisan 2001 – devam ediyor).
Koç Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Üyesi, (2000 – 2001).
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, (1997 – devam ediyor).
Avrupa Üniversiteler Birliği Kalite Değerlendirme Programı üyesi, (1997 – 2010).
Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi, (1995 – devam ediyor).
Avrupa Vakıflar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, (2001 – 2011).
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı, (1987 – 1991).

 

Seçilmiş Yayınlar
“Neden Yeni Bir Yüksek Öğretim Vizyonu?”  Mehmet Şahin, Tosun Terzioğlu and Öktem Vardar (Istanbul Politikalar Merkezi, 2009).

“Institutions’ Policies, Visions, Missions and Aims; Policies of Institutional Governance: Institutional Evaluation Programme Evaluation and Boğazici University,”  Essays on Supportive Peer Review. Alberto Amaral, Airi Rovio-Johansson, Maria Joao Rose, Don Westerheijden (der). (Nova Science Publishers, Inc., 2008).

Higher Education in Turkey: Institutional Autonomy and Responsibility in a Modernising Society.  Kemal Gürüz ile birlikte Magna Charta Observatory için hazırlanan kitap.
(Bologna: Bononia University Pres, 2008).

“Politics of Higher Education in Turkey: How the System Fails to Produce Reform?” Prof. Dr.Ergun Ozbudun’a Armağan: Siyaset Bilimi Cilt 1.  Serap Yazıcı, Kemal Gozler, Fuat Keyman (eds). (Ankara: Yetkin, 2008).

“The Turkish Party System and the Future of Turkish Democracy,” Ciğdem Balım et.al. (eds.) Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s (Leiden: E.J.Brill, 1995).

"Liberalism and the Motherland Party”, İlber Ortaylı (ed.), Liberal Elements in the Programmes of Turkish Political Parties: Economic Policy and Industrialization, Turkiye - Esnaf Sanatkar ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü Yayın No:3 (Ankara: Mart 1992).

Türk Toplumunun Değerleri, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Türkiye Sosyo-Ekonomik Değerler Anketi'nin Sonuçları ve Değerlendirilmesi, Yayın No: TÜSİAD-T/91,6.145, (Istanbul: Eylül 1991)  Yılmaz Esmer ve Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte.

"The Motherland Party, 1983-1989,"  Metin Heper ve Jacob M. Landau (eds.), Political
Parties and Democracy in Turkey, (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1991).

"Agriculture: The Forgotten Sector," Metin Heper (ed.), Strong State and Economic Interest Groups: The Post-1980 Turkish Experience, (Berlin: Walter de Gruyter, 1991).

"Coalition Governments and Political Stability: Turkey and Italy," Il Politico. LV:4 (1990).

"Patterns of Authority," Metin Heper (ed.), Local Government in Turkey, (London: Routledge, 1989).

"The 1983 General Elections in Turkey: Continuity or Change in Voting Patterns," Metin Heper ve Ahmet Evin (eds.), State, Democarcy and the Military: Turkey in the 1980s (Berlin: Walterde Gruyter, 1988),  Richard I. Hofferbert ile birlikte.

"Decentralization of Local Government and Turkish Political Culture," Metin Heper (ed.), Democracy and Local Government: Istanbul in the 1980s (Walkington, England: Eothen Press, 1987).

"Restoration of Democracy in Turkey? Political Reforms and the Elections of 1983" Linda L. Layne (der.), Elections in the Middle East: Implications of Recent Trends (Boulder, Colorado: Westview Press, 1987), Richard I. Hofferbert ile birlikte.

"The Penetrability of Policy Systems in a Developing Context," Journal of Public Policy, Vol.
5:1 (1985) (pp.87-105). Richard I. Hofferbert ile birlikte.

"Democracy in Turkey: Achievements and Prospects", Metin Heper (der.) Turkey: Past Development and Future Prospects (Ankara: Kaya Matbaacılık, 1983).

"Changing Patterns of Electoral Behavior in Turkey," Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Cild 8-9,
(1980-1981).

Seçim Sistemleri ve Türk Demokrasisi, (Istanbul: Boğaziçi Universitesi, 1981).

Türkiye'de Tarım Fiyat Destek Siyasası ve Siyaset (Politics and Agricultural Price Support Policy in Turkey), (Istanbul: Boğaziçi Universitesi, 1981).

"Politics of Agricultural Price Policy in Turkey", Ergun Ozbudun ve Aydın Ulusan (eds.), The Political Economy of Income Distribution in Turkey, (New York: Holmes and Meier, 1981).

"Internal Migration, Politics and Integration: Turkey" Helene Anne B. Rivlin ve Katherine Helmer (eds.), The Changing Middle Eastern City (Binghamton, New York: State University of New York, 1980).