Page 1 - Üçüncü Öğretmen
P. 1

CannonDesign                                                 Bu Kitabı Nasıl

 CannonDesign’ın Chicago ve Phoenix’teki  1940’larda, öncü İtalyan öğretmen                 Kullanmalısınız?
 ofislerinde çalışan 325 kişi, dünyanın dört bir                                Bu kitabı başarısızlığa uğrayan eğitim
 yanındaki müşterilerine, entegre mimarlık, iç                                sistemleri hakkında kaygılanan mimar ve
 mimari, danışmanlık, makine, elektrik ve tesisat  ve psikolog Loris Malaguzzi, çocukların,         tasarımcılardan oluşan uluslararası bir ekip
 mühendisliği, yapı mühendisliği ve tasarım/inşaat                              yarattı. Nasıl öğrendiğimiz ile nerede
 hizmetleri vermektedir. CannonDesign, 1958’de  öncelikle hayatlarındaki yetişkinler             öğrendiğimiz, okul çağındaki çocukların
 faaliyetlerine başladığında, ilk müşterisi bir okuldu.                            günlerini geçirdiği fiziksel ortamlar ile oralarda
 Bugün, yarım yüzyıldan uzun bir zaman sonra,  –ebeveynleri ve öğretmenleri–, sonra  ÜçüncüÖğretmen     kazandıkları bilgi, beceri, anlayış ve aldıkları
 eğitim vizyonlarını desteklemek üzere150’den fazla                              keyif arasında bulunan, ama genellikle gözardı
 okulla yaptığı çalışmaların kendisine sağladığı                               edilen ilişki bu kitabın konusu.
 ulusal ve uluslararası ünle gurur duyuyor.  arkadaşları, ve son olarak da çevreleriyle           Üçüncü Öğretmen eğitimciler ve eğitimle ilgili
 CannonDesign K-12 stüdyosunun gelişimi,                                   karar veren pozisyonunda olan kişilerden
 tasarımda kaliteyi elde etmek için gösterdiği çaba,  kurdukları ilişkiler aracılığıyla geliştiği      ebeveynlere, hayatlarında okullu çocuk olan
 mükemmel öğrenme ortamları yaratma arzusu ve                                 herkese hitap ediyor. Fiziksel çevrenin,
 müşterilerine verdiği olağanüstü hizmetle, yükselen  önermesine dayanan, Reggio Emilia           öğrenmenin asli bir unsuru olduğunu
 bir eğri çizdi.                                               tartışmayı, inisiyatif yaratmayı amaçlıyor.
 VS Mobilya öğrenme yaklaşımını oluşturdu.                                  Öğrenme ve öğretmeyi iyileştirme ve bu
                                                       alanda yenilikler yapmaya kendini adamış
 Eğitim mobilyaları endüstrisinin lideri olarak kabul                             kişiler ve organizasyonlarla bağlantı kurmak
                                                       için bir kaynak niteliği taşıyor.
 edilen VS 110 yıllık bir imalatçı. En iyi uygulamalara
 odaklanan VS, öğrenme ortamları, okullar ve  Raffi, Sir Ken Robinson, Dr. Dieter Breothecker, Linda Sarate, David Suzuki,  ÜçüncüÖğretmen Üçüncü Öğretmen’in çıkardığı yolculuk çeşitli
 ofisler için en yüksek kaliteye, tasarım ve  Ninive Calegari, ve James Dyson ile yapılan görüşmeler     eğitsel faaliyetlerde bulunan uzmanlar ve
                                                       uygulayıcıların sesleri, deneyimleri ve
 ergonomiye sahip, sürdürülebilir mobilya ve                                 aktardıkları engin bilgilerle zenginleşiyor.
 ekipmanlar geliştirmektedir. VS, tek bir kaynaktan,  Tasarımı Kullanarak Eğitim ve Öğretimi Dönüştürmenin 79 Yolu
 sadece okullara değil, büyük endüstriyel tesislere,                             Seslerden biri 1924’te Maarif Vekilliği davetiyle
 bankalara, belediyelere ve bakanlıklara sistem                                Türkiye’ye gelip “2 ay kadar tetkikatta
                                                       bulunan” ve eğitimle ilgili kısa, ama çarpıcı bir
 çözümleri sunmaktadır. Üçüncü kuşak bir aile                                 rapor sunan John Dewey’e ait.
 şirketi olan VS, 2005’te “Üretimde Mükemmellik”
 alanında verilen MX Ödülü’nü kazandı. Şirketin                                Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir
 genel merkezi, tek üretim tesisi ve okul müzesi                               köşesinde… Öğrenme ve öğretme hakkında
 Almanya’da, Tauberbischofsheim’dadır. Müzede,                                bir dönüşüm yaratmak için tasarımdan nasıl
                                                       yararlanabileceğinize dair 79 pratik fikir içeren
 okul mobilyalarının gelişimi ve tarihçesi üzerine                              bu çalışmadan, bir elkitabı ya da okullarınızı
 kalıcı bir sergi bulunmaktadır.                                       iyileştirmek için pratik bir rehber olarak
 Bruce Mau Tasarım Tasarımı Kullanarak Eğitim ve Öğretimi Dönüştürmenin 79 Yolu               faydalanabilirsiniz.
                                                       Dönüşüm yaratmak için tasarıma başvuran
 BMD iletişim, bilim, felsefe, psikoloji, ekonomi,                              okulların yaşanmış hikâyeleriyle tanışarak ilk
 mimarlık, iş idaresi, pazarlama ve sanat gibi çok                              adımınızı atınız.
 çeşitli alanlardan uzmanların oluşturduğu bir iş ve                             Bu kitabı, ideale yakın öğrenme ve öğretme
 kültürel tasarım stüdyosudur. 21. yüzyıl ve                                 mekânları yaratmayı amaçlayan hareketi
 sonrasında gelişmek ve başarılı olmak için                                  ateşleyecek tartışmaları başlatmak ve yeni
 gereksinim duyulacak aksiyonlar tasarlar ve pozitif                             fikirler oluşturmak için kullanınız.
 değişimler yaratır. BMD hayal gücünü ateşlemek
 ve anlayış oluşturmak için, alışılmamış, yaratıcı,
 görsel ve analitik araçlar kullanarak, müşterileriyle,
 en yüksek seviyede vizyon, strateji, süreç, iletişim,
 deneyim ve ürünler tasarlamak üzere çalışır.
 BMD’nin yaptığı işler, kitaplarda olduğu kadar,
 sergiler, web siteleri, markalar, işletmeler,
 kampanyalar, kimlikler, videolar, stadyumlar,
 mağazalar, müzeler, dergiler, parklar ve ürünlerde
 de yer bulmuştur.                               Ortak Bir Proje:
                      OWP/P Mimarlık + VS Mobilya + Bruce Mau Tasarım
   1   2   3   4   5   6