• Türkiye’nin geleceği, gençlerimiz için…
  • Sağlıklı bir toplum için...


  • Bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetinde…


  • Eğitimde fırsat eşitliği

AJANDA
Kaf Dağı'nın Ardında/Canan
Arter
12 Eylül-24 Aralık 2017
Haberler

Sosyal Etki; İnsana Dokunan Her Şey!

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka Türkiye iş birliğinde; Avrupa Birliği Erasmus + Gençlik için Stratejik İşbirlikleri Programı, Vehbi Koç Vakfı ve UniCredit Vakfı desteğiyle 22 Eylül 2017'de Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilen konferans, sosyal girişimcilerin sosyal etki yönetimiyle ilgili beceri ve kapasite gelişiminin sağlanması ve finansa erişimlerinin artırılması amacıyla düzenlendi. Konferansa sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, sosyal girişimciler; özel sektör, finans sektörü, yatırımcılar, kamu ve fon veren kurum temsilcileri, analistler ve akademisyenler katıldı. Sosyal girişimcilerin sadece sosyal etki yönetimi konusunda değil; sosyal girişimin iş modeli ve sosyal finansmana erişimi konusunda da desteğe ihtiyacı olduğunun vurgulandığı konferansta bu kapsamda hazırlanmış iki önemli rehber, “Sosyal Etki Yönetimi Rehberi” ve “Sosyal Finansman Rehberi” katılımcılarla paylaşıldı. Gün boyunca devam oturumlara ek olarak konferans sonunda “Sosyal Girişimcilik Fuarı” düzenlendi. Türkiye’nin 14 başarılı sosyal girişiminin yer aldığı fuarda sosyal girişimciler, onları destekleyen kurumlardan temsilciler, potansiyel yatırımcılar ve sosyal girişimcilikle ilgilenen herkes için tanıtım ve birbirleri hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmaları için bir paylaşım alanı yaratıldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

VKV E-BÜLTEN